Gasno nitriranje je termohemijski postupak koji se sastoji u zagrevanju železnih materijala na temperaturi 500-520°C pri kojoj je površina metala izložena delovanju gasne sredine koja odaje atomski azot. Vreme nitriranja zavisi od zahtevane dubine sloja i samog materijala (20-120h za dubine  0,2-0,8mm)

Za klasično gasno nitriranje najpogodniji su tzv. čelici za nitriranje (posebna grupa čelika za poboljšanje sa oko 0,35%C i legiranim elementima koji stvaraju nitride Cr, Al, Mo, V).

Nitrirani sloj se sastoji iz dva dela: „bele zone“ na samoj površini (nosilac otpornosti na habanje) i  „difuzione zone“ ( povećava dinamičku izdržljivost čelika i nosilac je otpornosti na pritisak).

Nitriranje se primenjuje kada je na delovima od železnih materijala potrebno postići barem jedno od sledećih svojstava:

  • Veliku otpornost na habanje;
  • Povećanu dinamičku izdržljivost kod promenljivog dinamičkog opterećenja (prvenstveno na savijanje i torziju);
  • Visoku površinsku tvrdoću i određenu dubinu sloja radi povećanja otpornosti na visok lokalni pritisak i udarce;
  • Visoku površinsku tvrdoću i otpornost na habanje pri povišenim temperaturama.

Posle nitriranja nije potrebna nikakva naknadna termička obrada. Nitrirane površine su čiste i nije potrebna dodatna mašinska obrada. Dozvoljeno je brušenje do max 0,05mm da bi se odstranio sloj krte bele zone na površini delova).  Nitriranje ima primenu kod delova komplikovanog oblika zbog izbegavanja deformacija.

Proces nitriranja odvija se u jamskim pećima Degusa (dimenzije radnog prostora su 900*2000 mm i max težina šarže do 1000kg).