U oblasti galvanskih prevlaka razvijeni su postupci:

  • Tvrdo hromiranje čelika, za delove dužine do 12.5m, prečnika do 1000 mm i mase do 10 tona
  • Hemijsko niklovanje čelika dužine do 1.2m i težine do 500kg
  • Pocinkovanje gvoždja , čelika i legura bakra dužine do 1m i težine do 500kg
  • Elektropoliranje nerdjajućih čelika
  • Anodna oksidacija legura aluminijuma u rastvoru sumporne i hromne kiseline dužine do 1m
  • Hromatizacija legura aluminijuma i cinka
  • Mn, Zn i Zn-Ca fosfatiranje delova od čelika dužine do 2m i težine do 500kg
  • Izrada natpisnih pločica fotometalografijom i sito štampom