Preduzeće Tehnološko metalurške obrade "PPT-TMO", u okviru sistema IHP "Prva petoletka", formirano je 01.01.1976. godine kao OOUR od delova koji su funkcionalno pripadali tadašnjim fabrikama Hidraulike, Pneumatike, Specijalne proizvodnje, Priključaka, Alata, Materijalne pripreme i Industrije remonta i energetike.

Osnovna delatnost je bila galvanska zaštita, termička obrada, zaštita bojama i lakovima i poslovi tehničke laboratorije.

Oktobra 2005. godine organi upravljanja preduzeća su doneli Odluku o istupanju iz Holdinga, tako da danas “PPT–TMO” posluju kao samostalno preduzeće.