Indukciono kaljenje predstavlja najčešće korišćeni metod površinskog kaljenja zbog visoke produktivnosti i dobrog kvaliteta zakaljenog sloja.

Zagrevanje visokofrekventnom strujom bazira se na pojavi tzv. „skin efekta“. Površinski slojevi čeličnog dela zagrevaju se vrlo brzo do visokih temperatura, dok unutrašnji slojevi ostaju hladni ili se usled toplotne provodljivosti čelika neznatno zagrevaju.

Maksimalna tvrdoća postignuta pri indukcionom kaljenju veća je za 2-3 HRC jedinice od tvrdoće koja se postiže pri klasičnom zagrevanju u peći i hladjenju u istom sredstvu za kaljenje. Ostale mehaničke osobine (zatezna čvrstoća, granica razvlačenja, izduženje, kontrakcija i udarna žilavost) takodje, pokazuju veće vrednosti posle indukcionog kaljenja u poredjenju sa klasičnim kaljenjem.

Ostale prednosti indukcionog u udnosu na klasično kaljenje su:

  • manji utrošak energije;
  • visoka produktivnost;
  • mogućnost mehanizacije procesa;
  • visok kvalitet okaljenog čelika (mogućnost zamene legiranih sa ugljeničnim čelicima);
  • odsutstvo oksidacije i dekarburacije;
  • mala deformacija.

Indukciono kaljenje se primenjuje u slučaju velikog broja delova kao što su: zupčanici, kolenaste osovine, lopatice turbina, valjci za valjaonice, kalibri, alati koji rade pod dejstvom udarnih opterećenja i sl.
PPT-TMO raspolaže sa dva indukciona aparata tipa FDF max snage 150KW  na kojima se mogu okaliti delovi max prečnika 250mm i dužine max 1250mm.

Aparat za indukciono kaljenje Aparat za indukciono kaljenje