U oblasti termičke obrade u primeni su postupci:

  • Meko i normalizacijsko žarenje
  • Poboljšanje
  • Indukciono kaljenje i kaljenje u vakuumu
  • Cementacija i karbonitriranje u gasu
  • Kratkotrajno i dugotrajno gasno nitriranje
  • Boriranje u prahu
  • Tvrdo lemljenje
  • Termička obrada obojenih metala

 

Za obavljanje termičke obrade na raspolaganju je najmodernija oprema klasične i gasne peći, vakuum peći, indukcioni aparati . U pećima se ostvaruju temperature do 1080 º C, izuzetno i do 1100º C, sa tačnošću ±15ºC. Dimenzije radnog prostora kreću se od 500 x 600 x 1100 mm za vakuum peći, do 900 x 2000 za jamske peći a težine šarže do 1000kg. Indukciono se mogu okaliti delovi prečnika 250mm i dužine 1250mm.