Zaokruženu tehnološku celinu predstavljaju kapaciteti za zaštitu bojama i lakovima.  Proces bojenja se obavlja u tri farbare sa opremom koja je prilagođena zaštiti veoma različitih proizvoda. Jedna od farbara ima liniju za zaštitu lakih i liniju za zaštitu teških delova.

Težina delova je od 0.5 kg do 270 kg. Radni profil ulaza i izlaza u sušaru je 1,0 X 1,7 m. Max. temperatura sušare  je 210 ºC.

Zaštita se izvodi u skladu sa svetskim standardima. U primeni su boje sa širokim asortimanom nijansi i kvaliteta: alkidne, epoksi, poliuretanske i termoočvršćavajuće boje, sve u cilju boljeg kvaliteta i  dužeg veka trajanja  uređaja.

U kombinaciji različitih sistema boja, sa debljinama do 300 µm, mogu se zadovoljiti zahtevi najtežih uslova  eksploatacije proizvoda. Potvrda za to su hidraulički uređaji većih gabarita (cilindri, agregati) za  inostrano tržište .