Termička obrada odgovornih delova od visokolegiranih čelika i drugih materijala u vakuumu se primenjuje sve više i sve uspešnije.

Prednosti termičke obrade u vakuumu su:

  • jednostavno rukovanje;
  • ravnomerno zagrevanje;
  • ravnomeran raspored temperature u komori;
  • ravnomerno kaljenje;
  • pouzdano reprodukovanje procesa;
  • čiste površine obradjenih komada;
  • odsustvo štetnih materija i štetnih isparenja;
  • nema materijala sa obaveznom kontrolom odlaganja.

PPT-TMO raspolaže sa peci za termičku obradu u vakuumu tipa Degussa, dimenzija radnog prostora je 500 x 600 x 1100 mm, a težina šarže max do 500kg.

Vakuum peć za termičku obradu Vakuum peć za otpuštanje