Hemijsko niklovanje čelika dužine do 1.1m i težine do 500kg.

Ukupna zapremina elektrolita za hemijsko niklovanje je 2800 litara. Postoji mogućnost većeg kapaciteta na postojećoj liniji.

Prevlake hemijskog niklovanja se primenjuju za  povećanje površinske tvrdoće, smanjenje koeficijenta trenja, povećanje otpornosti prema habanju, povećanje otpornosti prema koroziji, povećanje otpornosti na abraziju, na delovima koji rade pri mehaničkom opterećenju čija je radna temperatura niža od 400°C i na delovima koji ne rade pri mehaničkom opterećenju čija je radna temperatura niža od 500°C.

Hemijska prevlaka nikla se ne primenjuje na kadmijumu, cinku, legurama cinka, olovu, bizmutu, kalaju, antimonu, na nitriranim površinama delova, na metalnim sklopovima spojenim mekim lemljenjem.

Napomena: ako se traži veća tvrdoća prevlake delovi se termički obrađuju.

Delovi koji se nikluju su od čelika, a uz odgovarajuću pripremu se nikluju i delovi od aluminijuma, bakra...

Llinija za proces hemijskog niklovanja Delovi koji su hemijski niklovani