Kaljenje je proces termičke obrade koji obuhvata zagrevanje čelika do temperature nešto iznad kritične, držanje na ovoj temperaturi do potpunog progrevanja i završetka strukturnih transformacija i hladjenje brzinom potrebnom da se dobije martenzitna struktura koja daje čeliku veliku tvrdoću.

Zakaljeni čelik se odlikuje visokom tvrdoćom, ali i velikom krtošću i znatnim unutrašnjim naprezanjima.  Da bi se ova naprezanja smanjila, čelični delovi se posle kaljenja obavezno otpuštaju.

Nisko otpuštanje se može smatrati sastavnim delom kaljenja, jer bez uticaja na tvrdoću smanjuje unutrašnja naprezanja i povećava žilavost.

Srednje otpuštanje se primenjuje u slučajevima kada se zahtevaju visoka čvrstoća i elastičnost i dovoljna žilavost.

PPT-TMO raspolaže savremenom opremom za kaljenje čelika u klasičnim komornim pećima (Cer Čačak) i jamskim pećima (Degussa) u kojima postoji mogućnost kaljenja u zaštitnoj atmosferi. U pećima se ostvaruje temperatura do 1080°C sa tačnošcu ±15°C. Dimenzije radnog prostora ovih peći su do 900*2000mm a težina šarže do 1000kg.

Linija jamskih peći DEGUSSA Linija jamskih peći DEGUSSA
   
   
Kaljenje Kaljenje