Hromatizacija  aluminijuma  i  legura  aluminijuma

Hromatizacija aluminijuma i legura aluminijuma se primenjuje za:

  • zaštitu delova od korozije
  • obezbeđivanje dobre adhezije boja, lakova ili sličnih premaznih sredstava.


Hromatizacija Al i legura Al se ne primenjuje:

  • kada se zahteva otpornost na abraziju ili otpornost na habanje,
  • na delovima koji rade na temperaturama veći od 150°C.


Hromatizacija  cinka  i  legura  cinka

Hromatizacija cinka i legura cinka primenjuje se:

  • za zaštitu delova od korozije,
  • za obezbeđenje dobre adhezije boja,lakova ili sličnih premaznih sredstava.


Ne primenjuje se na delovima koji rade na temperaturama većim od 60°C.