Posebna oprema i kapacitet koriste se za izradu natpisnih pločica fotometalografskim postupkom i postupkom sito štampe.