Tvrdo hromiranje čelika, za delove dužine do 12.5m, prečnika do 1000mm i mase do 10 tona. Napomena: postoji mogućnost hromiranja težih delova uz angažovanje auto dizalice.

Ukupna količina elektrolita za hromiranje je 35000l.

Hromiraju se delovi od čelika, a uz odgovarajuću pripremu: prohrom, aluminijum, bakar..

Elektrolitičke prevlake hroma se primenjuju za smanjenje koeficijenta trenja, antiadhezivnost (nelepljivost) gume i plastike,  povećanje otpornosti prema habanju, povećanje otpornosti prema koroziji, povećanje otpornosti prema opterećenju, reparaciji delova iz eksploatacije i dovođenje delova u meru nakon neadekvatne mašinske obrade.

Ne primenjuju se na delovima od lima tanjeg od 1mm ili 2mm za obostrano hromiranje, na delovima sa slepim otvorima, dubokim navojima, na varovima i lemovima, na delovima sudova pod visokim pritiskom, na delovima koji trpe dinamička opterećenja, na delovima čija radna temperatura prelazi 300°C ako rade pri habanju ili 400°C u ostalim slučajevima ( dolazi do promene boje prevlake i do smanjenja tvrdoće).

Proces hromiranja Proces hromiranja