Žarenje je postupak termičke obrade čelika, koji se sastoji od zagrevanja čelika na određenoj temperaturi, držanja na ovoj temperaturi i zatim sporog hlađenja.

U zavisnosti od zahteva kupca u mogućnosti smo da vršimo sledeće postupke žarenja:

  • Meko žarenje (postiže se omekšavanje čelika radi lakše dalje mehaničke obrade);
  • Žarenje za rastvaranje sekundarnog cementita (ako je sekundarni cementit izdvojen u vidu mreže, može povećati krtost čelika pa se zato pristupa ovom vidu žarenja);
  • Visoko žarenje na krupno zrno (za bolju obradivost);
  • Žarenje u cilju otklanjanja unutrašnjeg naprezanja (smanjuju se, odnosno izjednačavaju unutrašnja naprezanja koja ostaju u čeliku kao posledica prethodne mehaničke ili termičke obrade);
  • Normalizacija (cilj normalizacije je poboljšanje mehaničkih osobina na osnovu sitnijeg zrna i ravnomernije strukture, poboljšanje obradivosti kao i priprema strukture za naredne operacije termičke obrade).

PPT-TMO raspolaže savremenom opremom za žarenje čelika u klasičnim komornim pećima (Cer Čačak) i jamskim pećima (Degussa). U pećima se ostvaruje temperatura do 1080°C sa tačnošcu ±15°C. Dimenzije radnog prostora ovih peći su do 900*2000mm a težina šarže do 1000kg.